Navigacija

Metrologija u Republici Srbiji - gde smo i šta dalje?

24.05.2011.Informativni materijal

Proslava Dana metrologije, 17.05.2011., prezentacija Metrologija u Republici Srbiji - gde smo i šta dalje? Mr Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM), Lucija Dujović, pomoćnik direktora Sektora za kontrolu i nadzor, DMDM, Boris Laštro, pomoćnik direktora Sektora za razvoj metrologije, DMDM, Tatjana Cincar-Vujović, šef Odseka za električne veličine, DMDM