Navigacija

Uloga kontrolisanja i sertifikacije u tehničkim propisima

26.01.2011.Informativni materijal

Uloga kontrolisanja i sertifikacije u tehničkim propisima - Ljubica Živanić, ATS, prezentacija na seminaru za akreditovane organizacije, Sava centar, 25.01.2011. godine