Navigacija

Zakonodavna aktivnost Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja u obl. ocenj. usaglašenosti

26.01.2011.Informativni materijal

Zakonodavna aktivnost Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja u oblasti ocenjivanja usaglašenosti - Danica Baćanović, pomoćnik ministra, MŽSPP, prezentacija na seminaru za akreditovane organizacije, Sava centar, 25.01.2011. godine