Navigacija

Slabe i jake strane tela za ocenjivanje usaglašenosti

25.01.2011.Informativni materijal

Slabe i jake strane tela za ocenjivanje usaglašenosti – mr Natalija Jovičić Zarić, prezentacija na seminaru za akreditovane organizacije, Sava centar, 25.01.2011. godine