Navigacija

Uloga akreditacije i pozivanje na akreditaciju u tehničkim propisima

18.11.2010.Informativni materijal

Prezentacija Biljane Tomić, ATS - Uloga akreditacije i pozivanje na akreditaciju u tehničkim propisima, seminar Infrastruktura kvaliteta - način izrade tehničkih propisa, u Beogradu, 16.- 19. novembra 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU