Navigacija

Primena Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti i podzakonskih akata

18.11.2010.Informativni materijal

Prezentacija Nikole Mirkovića, Ministarstvo ekonomije - Primena Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti i podzakonskih akata, seminar Infrastruktura kvaliteta - način izrade tehničkih propisa, u Beogradu, 16.- 19. novembra 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU