Navigacija

Transponovanje direktiva u pravni sistem republike Srbije - iskustva MERR-a u transponovanju direktive

18.11.2010.Informativni materijal

Prezentacija Tanje Dimitrijević, Ministarstvo ekonomije - Transponovanje direktiva u pravni sistem republike Srbije - iskustva MERR-a u transponovanju direktive 2006/95/EZ, seminar Infrastruktura kvaliteta - način izrade tehničkih propisa, u Beogradu, 16.- 19. novembra 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU