Navigacija

Pravni okvir infrastrukture kvaliteta u EU - način izrade tehničkih propisa

18.11.2010.Informativni materijal

Prezentacija Vitomira Fistera - Pravni okvir infrastrukture kvaliteta u EU, seminar Infrastruktura kvaliteta - način izrade tehničkih propisa, u Beogradu, 16.- 19. novembra 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU