Navigacija

Uloga ATS-a u oblasti ocenjivanja usaglašenosti - liftovi

11.11.2010.Informativni materijal

Prezentacija Ljubice Živanić - Uloga ATS-a u oblasti ocenjivanja usaglašenosti - liftovi, seminari u Beogradu i Novom Sadu, 9.- 12. novembra 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU