Navigacija

Nacionalni metrološki sistem Republike Srbije

10.11.2010.Informativni materijal

Prezentacija mr Vide Živković - Nacionalni metrološki sistem Republike Srbije i uloga direkcije za mere i dragocene metale, seminari u Beogradu i Novom Sadu, 5.- 8. oktobra 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU