Navigacija

Novine u zakonskoj regulativi u oblasti akreditacije u 2010. godini

18.09.2010.Informativni materijal

Novine u zakonskoj regulativi u oblasti akreditacije u 2010. godini, dr Dejan Krnjaić, prezentacija na 37. međunarodnom sajmu "112 EXPO - Zaštita od požara, poplava, zemljotresa, hemijskih akcidenata - reagovanje u vanrednim situacijama", 15. septembar 2010. godine