Navigacija

Uloga ATS-a u oblasti ocenjivanja usaglašenosti - uloga akreditacije u oblasti mašina

08.06.2010.Informativni materijal

Prezentacija Milice Jovčić - Uloga ATS-a u oblasti ocenjivanja usaglašenosti - uloga akreditacije u oblasti mašina na seminaru u Kraljevu, 1. i 2. juna 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU