Navigacija

Značaj PT šema

08.06.2010.Informativni materijal

Prezentacija Dušanke Santovac, Azre Redžepović i Katarine Bogojević - Značaj PT šema, Druga specijalna konferencija "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj", JUSK – Međunarodna konvencija o kvalitetu 2010. godine, Mašinski fakultet u Beogradu, 03. jun 2010. godine