Navigacija

Praksa i iskustvo u radu notifikovanih tela na području mašinske direktive u Republici Sloveniji

08.06.2010.Informativni materijal

Prezentacija Janeza Furlana - Praksa i iskustvo u radu notifikovanih tela na području mašinske direktive u Republici Sloveniji, projekat "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji", Druga specijalna konferencija "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj", JUSK – Međunarodna konvencija o kvalitetu 2010. godine, Mašinski fakultet u Beogradu, 03. jun 2010. godine