Navigacija

Uloga tela za ocenjivanje usaglašenosti mašina i zahtevi za njihovu notifikaciju

08.06.2010.Informativni materijal

Prezentacija Mirka Đapića - Uloga tela za ocenjivanje usaglašenosti mašina i zahtevi za njihovu notifikaciju, projekat "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji", Druga specijalna konferencija "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj", JUSK – Međunarodna konvencija o kvalitetu 2010. godine, Mašinski fakultet u Beogradu, 3. jun 2010. godine