Navigacija

Sistem menadžmenta bezbednošću informacija - uloga i značaj sertifikacije i akreditacije

03.07.2009.Informativni materijal

Sistem menadžmenta bezbednošću informacija - uloga i značaj sertifikacije i akreditacije, autori mr Vida Živković i dr Dejan Krnjaić, rad prezentovan na forumu SIGURNOST INFORMACIJA, ZLOUPOTREBE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA - SIZIT 09 održanom 01. i 02. jula 2009. godine u Institutu ''Mihajlo Pupin'' u Beogradu