Navigacija

Pravni i institucionalni okvir u oblasti motornih vozila

26.05.2010.Informativni materijal

Pravni i institucionalni okvir u oblasti motornih vozila, prezentacija dr Roberta Jerončića na seminarima u Beogradu i Novom Sadu, od 11. do 14. maja 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

Fajlovi