Navigacija

Tehnički zahtevi i ocenjivanje usaglašenosti

20.04.2010.Informativni materijal

Tehnički zahtevi i ocenjivanje usaglašenosti, prezentacija Jelene Popović/Kose Rašković na seminarima u Zrenjaninu i Kragujevcu, od 13. do 16. aprila 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU