Navigacija

Sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

13.04.2010.Informativni materijal

Sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, prezentacija Alojza Bitenca na seminarima u Kruševcu i Somboru, od 6. do 9. aprila 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU