Navigacija

Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane

19.03.2010.Informativni materijal

Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane, prezentacija Sandre Ber Gregorc i prof. dr Petera Raspora na seminarima u Novom Sadu i Beogradu, od 16. do 19. marta 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

Fajlovi