Принудне суспензије

Листа принудно суспендованих акредитација у последња 4 месеца:

22.09.2017. године

  • КОНТРОЛ ИНСПЕКТ ДОО, Београд, Милана Мијалковића 1/7, акредитациони број 06-046, тип А, на период најкасније до 27.10.2017. године

14.09.2017. године

  • „AQUALAB plus“ д.о.о., Лабораторија за биохемијска и хематолошка испитивања, Београд-Земун, Угриновачка 101, акредитациони број 03-010, на период до 3 месеца, почев од 14.09.2017. године 

02.08.2017. године

  • С.Т.О.Н.С. ПЛУС ДОО НОВИ САД, Нови Сад, Булевар Војводе Степе 58, акредитациони број 07-005 за послове оцењивања усаглашености у области сертификације особа за период до 6 месеци, почев од 02.08.2017. године до 01.02.2018. године.