Контакти запослених

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ
1. проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора (011)3130373 aco.janicijevic@ats.rs
КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА
2. Јасна Стојановић, заменик директора (011)3148680 jasna.stojanovic@ats.rs
3. Радивоје Николичић, помоћник директора за развој и квалитет (011)3138680 radivoje.nikolicic@ats.rs
4. др Љубинка Глигић, помоћник директора за међународну сарадњу (011)3130960 ljubinka.gligic@ats.rs
5. мр Наталија Јовичић Зарић, помоћник директора за сарадњу са државним органима (011)3148680

natalija.jovicic_zaric@ats.rs

6. Љиљана Маркићевић, саветник директора (011)3130960 ljiljana.markicevic@ats.rs
7. Јелица Брауновић, сарадник за административно-техничке послове (011)3130373 jelica.braunovic@ats.rs
ОДЕЉЕЊЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЛАБОРАТОРИЈА
8. мр Милица Јовчић, руководилац Одељења (011)3130371 milica.jovcic@ats.rs
9. Љиљана Јарић, сарадник за административно-техничке послове акредитације (011)3130376 ljiljana.jaric@ats.rs
ОДСЕК ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ АНАЛИТИЧКИХ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ
10. Јелена Стојановић, шеф Одсека (011)3130372 jelena.stojanovic@ats.rs
11. Бранка Ракоњац, менаџер предмета акредитације лабораторија (011)3130376 branka.rakonjac@ats.rs
12. Сања Здравковић, менаџер предмета акредитације лабораторија (011)3130372 sanja.zdravkovic@ats.rs
13. Зорица Старчевић, менаџер предмета акредитације лабораторија (011)3130372 zorica.starcevic@ats.rs
14. др Жељка Кесић, менаџер предмета акредитације лабораторија (011)3130371 zeljka.kesic@ats.rs 
15. Марија Башић, стручни сарадник за предмете акредитације (011)3130376 marija.basic@ats.rs 
ОДСЕК ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ТЕХНИЧКИХ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ
16. Александра Китанић, шеф Одсека (011)3130372 aleksandra.kitanic@ats.rs
17. др Жељка Ђурђевић, менаџер предмета акредитације лабораторија (011)3130371 zeljka.djurdjevic@ats.rs
18. Андреа Фратрић, менаџер предмета акредитације лабораторија (011)3130376 andrea.fratric@ats.rs
ОДСЕК ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕТАЛОНИРАЊЕ
19. Александра Николић, шеф Одсека (011)3130371 aleksandra.nikolic@ats.rs
20. Слађана Чумић, менаџер предмета акредитације лабораторија (011)3130376 sladjana.cumic@ats.rs
21. Лука Милошевић, менаџер предмета акредитације лабораторија (011)3130371 luka.milosevic@ats.rs    
ОДСЕК ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ МЕДИЦИНСКИХ ЛАБОРАТОРИЈА
22. Јелена Костић Благојевић, менаџер предмета акредитације лабораторија (011)3130372 jelena.kostic_blagojevic@ats.rs
23. Ивана Симић, менаџер предмета акредитације лабораторија   ivana.simic@ats.rs
ОДЕЉЕЊЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ КОНТРОЛНИХ И СЕРТИФИКАЦИОНИХ ТЕЛА
24. Никола Костић, в. д. руководиоца Одељења (011)3130961 nikola.kostic@ats.rs
25. Данијела Симоновић, руководилац Одељења   danijela.simonovic@ats.rs
26. Јелена Савковић, сарадник за административно-техничке послове акредитације (011)3130961 jelena.savkovic@ats.rs
ОДСЕК ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ КОНТРОЛНИХ ТЕЛА
27. Јована Јовановић, шеф Одсека (011)3117177 jovana.jovanovic@ats.rs
28. Маријана Бачевац, менаџер предмета акредитације контролних тела (011)3130959 marijana.bacevac@ats.rs
29. Ана Живановић, менаџер предмета акредитације контролних тела (011)3117177 ana.zivanovic@ats.rs
30. др Срђан Булатовић, менаџер предмета акредитације контролних тела (011)3130959 srdjan.bulatovic@ats.rs
31. Александар Драгићевић, менаџер предмета акредитације контролних тела (011)3130959 aleksandar.dragicevic@ats.rs
ОДСЕК ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СЕРТИФИКАЦИОНИХ ТЕЛА
32. Иван Гагић, менаџер предмета акредитације сертификационих тела (011)3130961 ivan.gagic@ats.rs
33. Ненад Станић, менаџер предмета акредитације сертификационих тела (011)3130959 nenad.stanic@ats.rs
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ, ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
34. Јован Симић, руководилац Одељења (011)3130375 jovan.simic@ats.rs
ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
35. Радомир Лекић, шеф Одсека (011)3130375 radomir.lekic@ats.rs
36.

Биљана Вукашиновић Васиљевић, стручни сарадник за финансијске послове

(011)3130373 biljana.vukasinovic@ats.rs
37. Сандра Арсеновић, сарадник за административно-техничко финансијске послове (011)3130375 sandra.arsenovic@ats.rs
ОДСЕК ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
38. Ненад Цветковић, шеф Одсека (011)3130378 nenad.cvetkovic@ats.rs
39. Симо Томић, стручни сарадник за правне послове (011)3130378 simo.tomic@ats.rs
40. Слободанка Стевановић, сарадник за административно-техничке правне послове (011)3130378 slobodanka.stevanovic@ats.rs
ОДСЕК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
41. Милош Никић, шеф Одсека (011)3130373 milos.nikic@ats.rs
42. Наташа Даниловић, самостални стручни сарадник за опште послове (011)3130373 natasa.danilovic@ats.rs
43. Лидија Мијовић, сарадник за административно-техничке и опште послове (011)3130960

mijovic.lidija@ats.rs