Семинари

српски

Програм акредитације у оквиру ЕУ Система трговине емисионим јединицама гасова са ефектом стаклене баште

Програм акредитације у оквиру ЕУ Система трговине емисионим јединицама гасова са ефектом стаклене баште

Република Србија је, као земља кандидат за чланство у Европској унији, преузела обавезу постепеног усклађивања са законодавством ЕУ, укључујући и област климатских промена. У циљу информисања и благовремене припреме заинтересованих страна за испуњење обавеза по усвајању Закона о смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште, 12. и 13. априла 2016.

Одржана радионица у вези новина које доноси стандард ISO/IEC 17021-1

Одржана радионица у вези новина које доноси стандард ISO/IEC 17021-1

Акредитационо тело Србије је, у периоду од 15. до 17. марта 2016. године, било домаћин радионице током које су објашњене новине које доноси стандард ISO/IEC 17021-1, а која је одржана у оквиру регионалног ПТБ пројекта „Промоција регионалне сарадње у Југоисточној Европи у области инфраструктуре квалитета“. Поред представника домаћина, радионици су присуствовали и представници акредитационих тела из региона: Албаније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Косова*, Македоније и Црне Горе.

Размена искустава у области оцењивања усаглашености ЛЗО

Размена искустава у области оцењивања усаглашености ЛЗО

У просторијама АТС-а је 3. и 4. децембра 2015. године одржан, у оквиру билатералног ПТБ пројекта „Подршка инфраструктури квалитета у Србији“, састанак којем су присуствовали представници АТС-а и експерт из Немачке, Карл Хајнц Нојтел (Karl-Heinz Noetel).

Одржана обука у области акредитације флексибилног обима

У периоду од 29. до 30. септембра 2015. године у Атини је одржана обука „Flexible scope (testing and medical labs)“  у оквиру ПТБ пројекта „Promotion of regional cooperation in South East Europe in the field of quality infrastructure“. Oбуку су спровели сарадници Акредитационог тела Грчке (ESYD). Том приликом представљена су искуства ESYD-а и других акредитационих тела у акредитацији флексибилног обима. Обуку су похађали представници Србије, Хрватске, Македоније, Црне Горе, Албаније, Босне и Херцеговине и Косова*.

Pages