Обавештења

српски

НОВЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ У НОВЕМБРУ 2017. ГОДИНЕ

Током новембра 2017. године Акредитационо тело Србије (АТС) је донело одлуке о додели акредитације, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, суспензији акредитације, укидању акредитације, итд.

Акредитација је додељена следећим ТОУ:

Нова издања стандарда ISO/IEC 17011 и ISO/IEC 17025

Обавештавамо сва тела за оцењивање усаглашености, као и заинтересоване стране да су објављена 1. децембра 2017. године нова издања следећих стандарда:

Нове акредитације у октобру 2017. године

Током октобра 2017. године Акредитационо тело Србије (АТС) је донело одлуке о додели акредитације, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, суспензији акредитације, укидању акредитације, итд.

Акредитација је додељена следећим ТОУ:

1. ИДВОРСКИ ЛАБОРАТОРИЈЕ ДОО Београд, Волгина 15, Београд број предмета: 2-04-052, акредитациони број 04-026

Важне информације за сертификациона тела у вези са транзицијом на ISO 9001 и ISO 14001

Важне информације за сертификациона тела и њихове клијенте

Како трогодишња транзиција на ISO 9001 и ISO 14001 улази у своју последњу годину, IAF (глобална асоцијација за развој принципа и пракси за спровођење оцењивања усаглашености) усвојила је резолуцију да, почевши од 15. марта 2018, тела за оцењивање усаглашености морају спровести све почетне, надзорне и ресертификацијске провере према ISO 9001 и ISO 14001 у складу са новим верзијама - ISO 9001: 2015 и ISO 14001: 2015.

Pages