Обавештења

српски

Нове акредитације у јуну 2018. године

Нове акредитације у јуну 2018. године

Током јуна 2018. године није било донетих одлука о додели акредитације, али је током јуна 2018. године Акредитационо тело Србије (АТС) донело низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, укидању суспензији акредитације, итд.

 

Хитна достава плана преласка на нове верзије стандарда и обавезујућих IAF докумената

Хитна достава плана преласка на нове верзије стандарда и обавезујућих IAF докумената

Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава акредитована сертификациона тела (СТ) за сертификацију система менаџмента да је прелазни период за имплементацију захтева документа IAF МD2:2017 годину дана, што значи до 15. јуна 2018.

Нове акредитације у мају 2018. године

Нове акредитације у мају 2018. године

Током маја 2018. године Акредитационо тело Србије (АТС) је донело одлуке о додели акредитације, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, суспензији акредитације, укидању акредитације, итд.

Акредитација је додељена следећем ТОУ:

Прелазак на рад према новом издању Правилника о мерилима

Прелазак на рад према новом издању Правилника о мерилима

Правилник о мерилима („Службени гласник РС“ бр.3/18) је ступио на снагу 20. јануара 2018. године. Ступањем на снагу наведеног правилника престао је да важи Правилник о мерилима („Службени гласник РС“, бр. 63/13 и 95/16), као и метролошка упутства и правилници за одговарајуће врсте мерила.

Pages