Обавештења

српски

Нове акредитације у септембру 2017. године

Током септембра 2017. године Акредитационо тело Србије (АТС) је донело одлуке о додели акредитације, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, суспензији акредитације, укидању акредитације, итд.

Акредитација је додељена следећем ТОУ:

1. Удружење ,,УНИВЕРЗАЛА'', Лабораторија за координатну метрологију, Вршац, Бранка Радичевића 23, акредитациони број 02-070

 

Измењена и допуњена Правила акредитације и друга правила АТС-а

Oбавештавамо тела за оцењивање усаглашености и све друге заинтересоване стране, да су током јула 2017. године ступили на снагу измењени и допуњени следећи документи:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИМЕНОВАЊЕ СТАЛНИХ ТЕХНИЧКИХ КОМИТЕТА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИМЕНОВАЊЕ СТАЛНИХ ТЕХНИЧКИХ КОМИТЕТА

Поштовани/а

Акредитационо тело Србије (АТС) представља један од сегмената система инфраструктуре квалитета у Републици Србији, спровођењем своје основне делатности односно оцењивањем компетентности тела за оцењивање усаглашености (лабораторије за испитивање, лабораторије за еталонирање, медицинске лабораторије, контролна и сертификациона тела).

Обавештење у вези акредитације тела за оцењивањe усаглашености у области лифтова

Обавештење у вези акредитације тела за оцењивањe усаглашености у области лифтова

У „Службеном гласнику РС”, број 15/17 од 2. марта 2017. године објављени су Правилник о безбедности лифтова и Правилник о прегледима лифтова у употреби.

Pages