Актуелности

српски

Светски дан метрологије 2017

Светски дан метрологије 2017

20. мај, Светски дан метрологије, је дан када се обележава годишњица потписивања Метарске конвенције из 1875. године. Овај споразум обезбеђује основу за кохерентан систем мерења широм света на ком почивају научна открића и иновације, индустријска производња и међународна трговина, као и унапређење квалитета живота и заштита животне средине на глобалном нивоу.

Одржана прва међународна конференција о акредитацији медицинских лабораторија

Одржана прва међународна конференција о акредитацији медицинских лабораторија

Првa међународна конференција о акредитацији медицинских лабораторија под називом „1ST CONFERENCE ON MEDICAL LABORATORY ACCREDITATION AND QUALITY SYSTEMS: EUROPEAN ANSWERS“(CLAQ) одржана је 20. и 21. априла 2017. године у Београду, у организацији Клиничког центра Србије - Центра за медицинску биохемију и Акредитационог тела Србије (АТС).

Именован Савет за акредитацију

Именован Савет за акредитацију

На 7. седници Управног одбора (УО) Акредитационог тела Србије (АТС) одржаној 10. априла 2017. године УО је именовао нов Савет за акредитацију, који представља стручно саветодавно тело АТС-а које даје стручна мишљења у погледу развоја система акредитације и иницијативе за проширење области деловања АТС-а, као и заузима ставове према другим стручним питањима.

Нове акредитације у марту 2017. године

Нове акредитације у марту 2017. године

Током марта месеца 2016. године Акредитационо тело Србије (АТС) је донело одлуке о додели акредитације, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, суспензији акредитације, укидању акредитације, итд.

Акредитација је додељена следећим ТОУ:

Pages