Разно

српски

Тумачење МУП-а у вези Правилника о посебним условима за овлашћивање контролних тела

Aкт Министарства унутрашњих послова број 01-91/17-2, од 17. марта 2017. године

Download kategorije: 

Програм конфренције о акредитацији медицинских лабораторија

Програм конференције о акредитацији медицинских лабораторија  „1ST CONFERENCE ON MEDICAL LABORATORY ACCREDITATION AND QUALITY SYSTEMS: EUROPEAN ANSWERS“ (CLAQ), која се одржава 20. и 21. априла 2017. године у хотелу Metropol Palace у Београду

Download kategorije: 

Додатаквеличина
PDF icon programme_april_20-21_belgrade_serbia.pdf538.1 KB

Табела за исказивање обима акредитације за системе за гашење пожара

Download kategorije: 

Сертификат IAF MLA споразум за сертификацију особа

АТС је 20. октобра 2016. године потписао IAF MLA споразум за област сертификације особа.

Download kategorije: 

Додатаквеличина
PDF icon sertifikat_iaf_mla_persons_ats.pdf722.02 KB

Pages