Брошуре

српски

Како акредитација помаже законодавцима

Download kategorije: 

Додатаквеличина
PDF icon ea_brosura_srp.pdf1.41 MB

Које су користи од потписаног EA MLA споразума о признавању акредитације?

Које су користи од потписаног EA MLA споразума о признавању акредитације? - брошура

Download kategorije: 

Брошура намењена клијентима акредитованих тела за оцењивање усаглашености

Да ли користите услуге сертификације, испитивања, еталонирања или контролисања? - брошура

Download kategorije: 

Брошура намењена клијентима акредитованих контролних тела

Зашто користити услуге акредитованих контролних тела? - брошура

Download kategorije: 

Pages